Bridgeklubben er ikkje berre for gamle gubbar. No inviterer dei til ungdomsleir.
Bridgeklubben er ikkje berre for gamle gubbar. No inviterer dei til ungdomsleir.

Vil rekruttera yngre kortspelarar