Brede Arnøy er ein av 20 tilsette  som har flytta inn i nybygget til North Sea Shipping.
Brede Arnøy er ein av 20 tilsette som har flytta inn i nybygget til North Sea Shipping.

Endeleg innflytting