Nina Vik i Fosterheimstenesta til Bufetat og Heydar (17) fortel om det å komma til eit nytt land som ein einsleg, mindreårig flyktning.
Nina Vik i Fosterheimstenesta til Bufetat og Heydar (17) fortel om det å komma til eit nytt land som ein einsleg, mindreårig flyktning.

Informasjonsmøte om fosterheimsoppdrag for einslege, mindreårige flyktningar