"Granit" på teiknebordet til Skipsteknisk. Ho går skipet frå plan til handfast produkt i Istanbul.
"Granit" på teiknebordet til Skipsteknisk. Ho går skipet frå plan til handfast produkt i Istanbul.

Fiskebåtrevolusjon