Teikning av båten, slik Kåre Eskeland såg han føre seg. Denne pregar òg minnebautaen på Storebø.
Teikning av båten, slik Kåre Eskeland såg han føre seg. Denne pregar òg minnebautaen på Storebø.

På jakt etter ”Lindøy”