Politiske bråttsjøar om skuen på Møkster.
Politiske bråttsjøar om skuen på Møkster.

– Legg ned Møkster-samfunnet