Det var fleire timar på dagen i dag der det ikkje gjekk ferje mellom Hufthamar og Krokeide.
Det var fleire timar på dagen i dag der det ikkje gjekk ferje mellom Hufthamar og Krokeide.

Fortvilande ferjesituasjon