Nyheter

– Legg ned Møkster-samfunnet

Helge André Njåstad (Frp) meiner at ein i praksis legg ned busettinga på Møkster om ein tek frå dei skulen, slik rådmannen føreslår. I dag vert saka politisk drøfta i formannskapet. Tidlegare ordførar og noverande medlem av formannskapet i Austevoll, Helge André Njåstad (Frp), synest det er ille at nedlegging av skulen på Møkster står […]