"Skandi Hercules" eit eit av subsea-skipa til DOF-konsernet, som trass i ein vanskeleg marknad gjer det godt for tida.
"Skandi Hercules" eit eit av subsea-skipa til DOF-konsernet, som trass i ein vanskeleg marknad gjer det godt for tida.

Rett kurs i opprørt hav