Per Nordstrand er uroa over flyten av narkotika til Austevoll - og det som kan verka som ei haldningsendring blant unge.
Per Nordstrand er uroa over flyten av narkotika til Austevoll - og det som kan verka som ei haldningsendring blant unge.

Meir knark uroar lensmann Nordstrand

Per Nordstrand er uroa over flyten av narkotika til Austevoll - og det som kan verka som ei haldningsendring blant unge.

Per Nordstrand er uroa over flyten av narkotika til Austevoll – og det som kan verka som ei haldningsendring blant unge.

Lensmann Per Nordstrand opplever ein auke i narkotikarelaterte saker i kommunen. Sjølv om mykje er cannabis, er det òg heroin og amfetamin med i biletet.