Gro van der Meeren mottok prisen frå mellom andre kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft. Foto: Espen Bierud
Gro van der Meeren mottok prisen frå mellom andre kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft. Foto: Espen Bierud

Heider til Gro

Gro van der Meeren mottok prisen frå mellom andre kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft. Foto: Espen Bierud

Gro van der Meeren mottok prisen frå mellom andre kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft. Foto: Espen Bierud

Austevollingen Gro van der Meeren er tildelt Havforskingsinstituttet sin formidlarpris. Forskaren, som særleg er kjent for kompetansen sin på skaldyr og økosystembasert havbruksforvaltning, fekk overrekt diplom og blomar frå administrerande direktør Sissel Rogne og kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft. Juryen har bestått av eksterne aktørar:  Ole Magnus Rapp (journalist i Aftenposten, Nordlys o.a.), Kjersti Sandvik (journalist i Fiskeribladet Fiskaren) og  Borgny Brørvik (kommunikasjonsrådgjevar i Fiskeridirektoratet).

Dei tre føregåande åra har prisen vorten delt ut til forskarar ved HI sin stasjon på Flødevigen, men er òg tidlegare gjeven til Gro sin ektemann Terje.