Kropp i ulage og sure minusgrader førte til at NM ikkje vart som Hanne Haugland hadde vona. Foto: Sander Hvammen.
Kropp i ulage og sure minusgrader førte til at NM ikkje vart som Hanne Haugland hadde vona. Foto: Sander Hvammen.

Hanne kasta inn handkledet