Tord Harald Skår. på veg til Åsane?
Tord Harald Skår. på veg til Åsane?

Fleire usikre kort for A-laget til AIK

Tord Harald Skår. på veg til Åsane?

Tord Harald Skår – på veg til Åsane?

Det er ikkje berre trenarkabalen som treng å gå opp for oransjetrøyene berre nokre månadar før sesongstart. Kven som skal stå i mål og kvar eigne nettkjenningar skal komma frå, gjenstår enno å sjå.