"Hardhaus" på sildefeltet. No trengst det betre argumentasjon frå fiskarane si side.
"Hardhaus" på sildefeltet. No trengst det betre argumentasjon frå fiskarane si side.

Fiskeriforvaltninga treng kursendring