Nyheter

Symjebassenget førehandsgodkjent

Kulturdepartementet har førehandsgodkjent symjeanlegget på Storebø med berre mindre merknadar knytt mellom anna til universell utforming og djupn på bassenget. Det betyr i sin tur at prosjektet kan søkja om tippemiddelstøtte på inntil 18 millionar til basseng og eitt sett med garderobar, 3,2 millionar til opplæringsbasseng og 3,2 millionar til 0,5 millionar, går det fram […]