Torunn Økland tilbyr å husa opptil 450 flyktningar på Navøy.
Torunn Økland tilbyr å husa opptil 450 flyktningar på Navøy.

Torunn vil driva asylmottak på Navøy