Planskisse frå Norconsult på symjeanlegget.
Planskisse frå Norconsult på symjeanlegget.

Symjebassenget førehandsgodkjent

Planskisse frå Norconsult på symjeanlegget.

Planskisse frå Norconsult på symjeanlegget.

Kulturdepartementet har førehandsgodkjent symjeanlegget på Storebø med berre mindre merknadar knytt mellom anna til universell utforming og djupn på bassenget. Det betyr i sin tur at prosjektet kan søkja om tippemiddelstøtte på inntil 18 millionar til basseng og eitt sett med garderobar, 3,2 millionar til opplæringsbasseng og 3,2 millionar til 0,5 millionar, går det fram av brev frå departementet til Austevoll kommune.