Planskisse frå Norconsult på symjeanlegget.
Planskisse frå Norconsult på symjeanlegget.

Symjebassenget førehandsgodkjent