Olav Endre Østervold tek mål av seg å springa rett så raskt rundt Vinnesvatnet.
Olav Endre Østervold tek mål av seg å springa rett så raskt rundt Vinnesvatnet.

Rask herremann