Silje Forbod Sintef og Edvin Skår frå Austevoll Seaweed Farm studerer ein spole som er lett inngrodd kimplanter frå lokal butare.
Silje Forbod Sintef og Edvin Skår frå Austevoll Seaweed Farm studerer ein spole som er lett inngrodd kimplanter frå lokal butare.

Ny tare i sjøen