Skumlare vert det ikkje. Halloween-feiring i Skumlevik.
Skumlare vert det ikkje. Halloween-feiring i Skumlevik.

Maskeball med stil