Nyheter

Sterk vekst gjev ferjekrav

19 prosent auke i trafikken på Hufthamar–Krokeide og 27 prosent vekst på Husavik–Sandvikvåg dei siste seks åra er nøkkeltala når ruteproduksjonen for dei nye ferjeanboda skal reknast på. Statistikken viser ein auke på køyretøy på strekninga Hufthamar–Krokeide med 19 prosent sidan 2008, medan det på sambandet i sør har vokse med heile 27 prosent. Auken […]

Maskeball med stil

Både barn og vaksne tok kledekoden på alvor då vellaget i Kolbeinsvik arrangerte Halloween-fest i gymsalen – som for høvet var gjort om til Grevens Grøsselege Borg. Sjekk ut saka på PDF eller papir i dag.