Småskulen arrangerte vaffelkafé i samband med butikkopninga på Møkster i går. Frå venstre sit Astrid Mehus Sunde, Emma Nordvik, Milian Børnes Mørk, Jona Børnes Mørk og Helge Nordvik med vesle Storm Emil på fanget. Foto: Ådne Thommasen.
Småskulen arrangerte vaffelkafé i samband med butikkopninga på Møkster i går. Frå venstre sit Astrid Mehus Sunde, Emma Nordvik, Milian Børnes Mørk, Jona Børnes Mørk og Helge Nordvik med vesle Storm Emil på fanget. Foto: Ådne Thommasen.

Ynskjer å stoppa ved butikken