Når det mørknar, skal ikkje kunstig lys nyttar i jakta på hjorten (arkivfoto/illustrasjon).
Når det mørknar, skal ikkje kunstig lys nyttar i jakta på hjorten (arkivfoto/illustrasjon).

Ulovleg jakt med kunstig lys