Mørklagt bru kan vra farleg både for trafikkantar og for skipstrafikken, meiner Alv Terje Økland.
Mørklagt bru kan vra farleg både for trafikkantar og for skipstrafikken, meiner Alv Terje Økland.

Mørkt ei veke til