Kommunestyre

Med auga for ungdom

Eit firkløver av ungdommens kommunestyre: Martin Lie, Else Heggen, Dorothea Wessel og Halvor Drønen.

Eit firkløver av ungdommens kommunestyre: Martin Lie, Elise Heggen, Dorothea Wessel og Halvor Drønen.

Ungdommen sitt kommunestyre er så langt frå eit supperåd. Møt dei utvalde representantane som i år òg har sitt eige budsjett på 65 000 kroner til rådvelde.