Helge AndrŽ Njaastad
Stortingsrepresentant
Kontor
Helge André Njåstad -

Kronikk: Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling