Biletetekst: Ann Kristin Hagen og Henriette Mathisen administrerer årets TV-aksjon frå Servicekontoret i kommunehuset i Austevoll. Dei er nøgde med at nok bøssebærarar har meldt seg og oppfordrar folk til å ha kontantane klåre på sundag.
Biletetekst: Ann Kristin Hagen og Henriette Mathisen administrerer årets TV-aksjon frå Servicekontoret i kommunehuset i Austevoll. Dei er nøgde med at nok bøssebærarar har meldt seg og oppfordrar folk til å ha kontantane klåre på sundag.

– Hugs å ta ut kontantar til årets TV-aksjon