Grethe Drønen Ringdal (H), ropar eit varsku om ein kystsoneplan som ikkje tek høgde for vekst i oppdrettsnæringa.
Grethe Drønen Ringdal (H), ropar eit varsku om ein kystsoneplan som ikkje tek høgde for vekst i oppdrettsnæringa.

Dramatiske fylgjer av ny kystsoneplan