Brannsjef John Levi Weløy held den nye fylgjesvenen sin i høgrehanda, og den pensjonerte radioen i venstre. Dei vil seia, for aksjonar på sjø nyttar ein framleis det gamle VHF-sambandet frå 1985, så dei gamle radioane er ikkje museumsgjenstandar heilt enno.
Brannsjef John Levi Weløy held den nye fylgjesvenen sin i høgrehanda, og den pensjonerte radioen i venstre. Dei vil seia, for aksjonar på sjø nyttar ein framleis det gamle VHF-sambandet frå 1985, så dei gamle radioane er ikkje museumsgjenstandar heilt enno.

Nytt naudnett på plass