Silje Blix fortel at grunnen til at ho har eit gult skrivebord, er at denne fargen gjev energi og glede. Samstundes viser ho at nettsida òg ber preg av gult.
Silje Blix fortel at grunnen til at ho har eit gult skrivebord, er at denne fargen gjev energi og glede. Samstundes viser ho at nettsida òg ber preg av gult.

Spreier glede og smil