Øvst er ein fargerik hannfisk, i midten er ei ho og nedst er ein snikar – altså ein han som gjer seg ut for å vera ei ho. Ein kan berre skilja hoene frå snikarane i gytetida.
Øvst er ein fargerik hannfisk, i midten er ei ho og nedst er ein snikar – altså ein han som gjer seg ut for å vera ei ho. Ein kan berre skilja hoene frå snikarane i gytetida.

Held fram forskinga på grøngylten