Frp-gruppa er klar

I dag vart kommunestyregruppa til Framstegspartiet konstituert.
– Me gler oss til fire år i ei ny, uvant, men viktig rolle, seier gruppa i eit presseskriv.

For fyrste gong på tolv år er det ei Frp-kommunestyregruppe i opposisjon som i dag vart skipa.
– Me har ei erfaren gruppe med mykje kompetanse på lokalpolitikk, så denne gruppa tek mål av seg å vera synlege og tonegjevande òg dei neste fire åra, skriv dei.
Frp-gruppa poengterer at dei overleverer kommunen i betre stand i dag enn då dei overtok styringa i 2003. Den gongen var kommunen kjende for eit oppsamla underskot på over 25 millionar, i tillegg til ei ubalanse i drifta på 10 millionar.
– I dag er omdømmet noko heilt anna. Underskot er snudd til overskot, og kommunen har over 20 millionar på bok som ikkje er brukt.

Grei plattform
Frp vil vidare gratuler Høgre og Arbeidarpartiet med semja om plattforma.
– Men me stiller oss undrande til at ingen av dei ein gong ville snakka med oss om politikk før dei fann kvarandre.
Plattforma H og Ap presenterte i helga, synest dei ser grei og føreseieleg ut, men seier dei saknar eit tydeleg språk i skulesaka og er skuffa over at eigedomsskatten ikkje er nemnt.
– Utfordringar kjem det heilt sikkert til å bli i denne perioden òg, men utgangspunktet har aldri vore betre for å bruka fire år til å byggja kommunen ytterlegare, seier Frp-gruppa i pressemeldinga.

Av May Linn Clement