Ordførar Renate M. Klepsvik. Telenors Pål Lukasbakken og kommunen sin driftssjef Lars-Erling Horgen i mobilhytta på Nautøy.
Ordførar Renate M. Klepsvik. Telenors Pål Lukasbakken og kommunen sin driftssjef Lars-Erling Horgen i mobilhytta på Nautøy.

Endeleg betre mobildekning