Opning i Canada for DOF Subsea. Ein merkedag for DOF-konsernet. Subsea-divisjonen har inngått avtalar for verdiar på over 6,5 milliardar kroner i 2015. Foto: DOF Subsea.
Opning i Canada for DOF Subsea. Ein merkedag for DOF-konsernet. Subsea-divisjonen har inngått avtalar for verdiar på over 6,5 milliardar kroner i 2015. Foto: DOF Subsea.

DOF: Gjennombrot i Canada

Opning i Canada for DOF Subsea. Ein merkedag for DOF-konsernet. Subsea-divisjonen har inngått avtalar for verdiar på over 6,5 milliardar kroner i 2015. Foto: DOF Subsea.

Opning i Canada for DOF Subsea. Ein merkedag for DOF-konsernet. Subsea-divisjonen har inngått avtalar for verdiar på over 6,5 milliardar kroner i 2015. Foto: DOF Subsea.

DOF Subsea har sikra seg seg viktige kontraktar i Canada. Selskapet skal levera subsea-tenester for Husky Energy på austkysten av landet. Det norske selskapet, dotterverksemd av DOF, skal levera såkalla IMR*-tenester i ein tiårsperiode, med opsjon for forlenging i ti år til. Frå basen sin på St. John skal dei levera tenester frå eit lett intervensjonsskip og ha to ROV-system på tredjepart sitt skip. ROV er fjernstyrte miniubåtar som vert nytta til mellom anna til bygging og inspeksjonar av undervasskonstruksjonar.

Hos DOF Subsea er Marianne Møgster storleg nøgd.

– Det er absolutt viktig for oss å sikra oss nye kontraktar i ein krevjande marknad. Det er strategisk viktig for oss at nærværet vårt i Canada styrkar seg og ikkje minst at me vinn fram hos ein stor aktør i landet.

DOF Subsea har òg sikra seg kontraktar i Mexicogolfen. Her er det ei avtale på ti månadar med høve til forlenging. I tillegg kjem avtalar i Asia, som sikrar drift på selskapet sine skip i området på kort sikt.

Kontraktane har totalt sett verdi på over tre milliardar kroner, og selskapet viser til at dei i år er blitt tildelt kontraktar for i overkant av 6,5 milliardar kroner.

(* IMR – inspection, maintenance and repair, oversett til inspeksjon, vedlikehald og reparasjon).