DOF ASA er konkurs, men drift er organisert i dotterselskap som held fram. Konkursen råkar dermed ingen arbeidsplassar. Foto: DOF Subsea.
DOF ASA er konkurs, men drift er organisert i dotterselskap som held fram. Konkursen råkar dermed ingen arbeidsplassar. Foto: DOF Subsea.

DOF: Gjennombrot i Canada