Nyheter

Avtala signert

Arbeidarpartiet og Høgre er formelt sett samde om avtala som sikrar samarbeidet mellom dei to partia i valperioden. I dag vart avtala signert. Over 16 punkt klargjer avtala mellom Arbeidarpartiet og Høgre samarbeidet, og satsingsområde. På det potensielt mest krevjande punktet, dei konkurranseutsette tenestene, er det bestemt at ein skal nytta ein uavhengig aktør til […]