Måndag er det val, me har sett litt attende på perioden me går heilt mot slutten på.
Måndag er det val, me har sett litt attende på perioden me går heilt mot slutten på.

Periode i bakspegelen