Thomas Sivertsen (16)  har sommarjobb ved Fedøy Elektro. Han oppmodar ungdom til å arbeida om sommaren – det einaste negative med ikkje å ha fri, er mindre tid til bading og Game of Thrones!
Thomas Sivertsen (16) har sommarjobb ved Fedøy Elektro. Han oppmodar ungdom til å arbeida om sommaren – det einaste negative med ikkje å ha fri, er mindre tid til bading og Game of Thrones!

Sommaren sine unge heltar