Anja Heggholmen (Ap) er ein av politikarane som svarar på spørsmål.
Anja Heggholmen (Ap) er ein av politikarane som svarar på spørsmål.

Spør ordførarkandidatane