Reve meiner at havbruksnæringa er framtida.
Reve meiner at havbruksnæringa er framtida.

Havbruksnæringa er framtida