Mange brot på lovar og reglar i den lokale byggenæringa.
Mange brot på lovar og reglar i den lokale byggenæringa.

Svart arbeid og skattesnusk

Mange brot på lovar og reglar i den lokale byggenæringa.

Mange brot på lovar og reglar i den lokale byggenæringa.

Ei rekkje lovbrot i byggjenæringa vart avdekka då fleire etatar aksjonerte mot byggjebransen i Austevoll. Svart arbeid, manglande arbeidstillating og underbetling var noko av det politiet og dei andre etatane fann på øyane. Les heile saka i dag på PDF eller papir.