Mange brot på lovar og reglar i den lokale byggenæringa.
Mange brot på lovar og reglar i den lokale byggenæringa.

Svart arbeid og skattesnusk