Sigrun Blindheim - alltid med ein blome innanfor rekkevidde.
Sigrun Blindheim - alltid med ein blome innanfor rekkevidde.

SOMMARPRATEN: Sigrun blomstrar