Bård Hoksrud helser på dei eldre.
Bård Hoksrud helser på dei eldre.

Nærare innsyn i eldreomsorga