Ordførar Renate Møgster Klepsvik meiner at personvernet er eit av omsyna som må vega tyngst i saka om rektoravgangen.
Ordførar Renate Møgster Klepsvik meiner at personvernet er eit av omsyna som må vega tyngst i saka om rektoravgangen.

Har gitt innsyn i rektoravtala