Nyheter

Svart arbeid og skattesnusk

Ei rekkje lovbrot i byggjenæringa vart avdekka då fleire etatar aksjonerte mot byggjebransen i Austevoll. Svart arbeid, manglande arbeidstillating og underbetling var noko av det politiet og dei andre etatane fann på øyane. Les heile saka i dag på PDF eller papir.

Kor skal me campa?

Bubilturisme er i full framvekst, men i Austevoll har dei berre to skuleplassar langt unna sjø og utsikt å gjera av seg på. Det finst heller ingen stad å tømma kloakken på.

Kult med koi

Fiskedam i hagen er blitt in. Me har merka oss flotte karpefiskar i fleire hagar. Annicke Sivertsen på Bjørnaneset er ei av dei.