Tidtakingsutstyr og nytt dekke på løpebanen opnar oppp for nye høve for friidrettsgruppa i AIK, her ved leiar Nina Møgster.
Tidtakingsutstyr og nytt dekke på løpebanen opnar oppp for nye høve for friidrettsgruppa i AIK, her ved leiar Nina Møgster.

I startgropa for ny giv