Haliogdra

Suppe, sol og sjuandetrinn på Lehmkuhl

Haliogdra
Kva er vel betre enn å tjuvstarta ungdomsskulen med ei tokt på ei ekte seglskute? Me vart med på det 101-årgamle skuleskipet frå Bergen på seglas frå Osøyri til Bekkjarvik.