Bru over Langenuen er endå eitt steg nærare dersom Stortinget vedtek ferjeavløysingmidlar på heile 40 år som ein del av finansieringa.
Bru over Langenuen er endå eitt steg nærare dersom Stortinget vedtek ferjeavløysingmidlar på heile 40 år som ein del av finansieringa.

Sikrar truleg fleirtal for 40 år med ferjeavløysing