Over vegen mot innkøyrsla til Knivhaugen burde det vera eit overgangsfelt, meiner Ingmar Ringdal. Her er eit felt teikna på.
Over vegen mot innkøyrsla til Knivhaugen burde det vera eit overgangsfelt, meiner Ingmar Ringdal. Her er eit felt teikna på.

Kvar trengst det fotgjengarovergangar i Austevoll?