Kamilla Dale skal representera Noreg i landslagskapar mor Sverige i slutten av mai. Biletet vart teke då Kamilla kom heim til Eido att etter fyrste sesongen for Stod Volley i april.
Kamilla Dale skal representera Noreg i landslagskapar mor Sverige i slutten av mai. Biletet vart teke då Kamilla kom heim til Eido att etter fyrste sesongen for Stod Volley i april.

Kamilla på landslaget