– Ungdommen i dag dreg heller vaksne med seg ut, enn omvendt, seier Jarle Sæle. Han rosar evna Sebastian Waszkiewicz har til å fullføra prosjekta sine.
– Ungdommen i dag dreg heller vaksne med seg ut, enn omvendt, seier Jarle Sæle. Han rosar evna Sebastian Waszkiewicz har til å fullføra prosjekta sine.

Med hjarta på rette staden